Använd hemsidan för att vidga din kundkrets

Inom marknadsföring nämns ibland ”Fyra P”. Det är de fyra ben som avgör hur framgångsrik ett företag blir i sin marknadsföring. Detta är Produkt (Vad du säljer), Plats (Var du säljer?), Pris (Vad vill kunden betala?) samt Påverkan (Marknadsföring).

Det är viktigt att jobba med alla dessa ”ben” samtidigt för att nå bäst resultat. En punkt som många företag inte arbetar tydligt nog med är ”Plats”. Det är lätt att utgå från att verkstaden inte kan flyttas eller att de produkter man säljer inte kan säljas via fler kanaler. Många av dessa missar den stora potentialen med sin egen hemsida.

Hemsida  – Mer än bara E-butik

Bland många företagare ses en hemsida enbart nödvändig för de som primärt säljer produkter online (E-butik) eller har en tjänst som är digital. Men då underskattar man användarnas behov. För en stor del av befolkningen är det internet man använder för att nå i stort sett all information som efterfrågas. Den som vill veta telefonnumret till en frisör försöker hitta dess hemsida för att därigenom få kontakt med frisören. Hittar inte personen hemsidan är risken stor att man istället kontaktar någon annan frisör som man hittar informationsuppgifter till online.

Att ha en hemsida handlar alltså inte enbart om att försöka attrahera nya kunder utan även om att bevara de man redan har. Detta bland annat genom kontaktuppgifter och öppettider – men även med kompletterande information så som instruktionsböcker m.m. Det gäller både hemsidor inom e-handel och andra typer av profilering på webben.

Konkurrenterna kommer före på ditt varumärke

Med sökmotoroptimering går det att arbeta upp en hemsida bland Googles sökresultat. För vissa företag är det en nödvändighet för att få kunder medan det för andra inte är en primär marknadsföringskanal. Men även om man inte får kunder primärt via sökningar på Google så ska man inte ”ge bort” de kunder man har till konkurrenterna. Det är vad som sker för många företag som inte har en hemsida och därmed inte ens syns på sitt eget varumärke.

Om en person vill anlita ”Pelles gräv och borr” men vill ha lite mer information (ex kontaktuppgifter eller se vilka tjänster de erbjuder) är chansen stor att de Googlar just ”Pelles gräv och borr”. Men om Pelle inte valt att synas på internet kommer hans konkurrenter att ligga i topp. Personen kan då inse att offert kanske ska tas in från fler företag, eller att ett av dessa företag ska anlitas. Från början var personen inne på att kontakta Pelle – men när andra alternativ tydligt presenterades valde personen en annan väg.

Som konsument tänker man inte alltid på varför man gör de val som tas när man Googlar och söker efter information på nätet. Men mycket ofta handlar det just om att de företag som har en tydlig närvaro på nätet också fångar flest antal personers intresse. Testa själv och Googla på ditt varumärke – syns du? Vilken annan information lyfts fram av Google? Vilka andra företag presenteras på dessa sökningar?

Börja skapa Passiva Inkomster gratis hos Avanza!

Genom att skaffa ett gratis aktiekonto hos Avanza kan du redan idag börja bygga en portfölj som ger passiva inkomster.

Skapa Passiva Inkomster!

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: