Kreditupplysning vid låneansökan

Genom ny lagstiftning i juli 2014 blev det obligatoriskt för långivare att göra grundliga och kompletta kreditprövningar för varje ny inkommen låneansökan. Denna reglering är till för att skydda såväl långivare som låntagare, och tidiga bedömningar visar på att regleringen har haft effekt när det gäller den önskade utvecklingen mot mer sund långivning.

Långivning får från och med juli 2014 ske endast efter att den sökande har bedömts vara kreditvärdig för det specifika lånet, detta utifrån de uppgifter som finns samlade i kreditupplysningsföretagens databaser. Här ingår såväl inkomster som skulder, bolagsengagemang, innehav av fastigheter, med mera. Idén med kreditupplysningsföretagens verksamhet är att ge borgenärer på fötterna när det gäller frågan om avtal ska ingås eller inte.

Kreditupplysning – så fungerar det

Kreditupplysningen är ett hjälpmedel för en presumtiv långivare som är oumbärlig om man ska kunna genomföra den obligatoriska kreditprövningen som ska ligga till grund för beviljande eller avslag av varje låneansökan. I kreditupplysningen framgår nämligen alla uppgifter som är av vikt när en långivare ska bedöma risken för att en presumtiv låntagare inte betalar i tid alternativt inte alls.

För varje låneansökan, oavsett det gäller bolån, privatlån eller smslån, inhämtas en kreditupplysning. Långivaren begär helt enkelt ut den kreditinformation som finns listad på den sökandes personnummer. Vilka uppgifter som hämtas ut beror på hur många uppgifter långivaren behöver kontrollera och analysera. Det går alldeles utmärkt att hämta ut alla tänkbara data om tidigare skulder, nuvarande skulder, vilka borgenärerna är, med mera. Samtidigt finns det smarta genvägar och majoriteten av långivarna, särskilt inom smslån och snabblån, begär helst ut färdiga kreditbedömningar som presenteras i antingen procentsatser för betalningsinställelse (ju lägre, desto bättre) eller kreditscore (högre är bättre än lägre). En del kreditupplysningsföretag kan till och med presentera kreditbedömningen automatiskt i form av rött, gult respektive grönt, precis som på ett trafikljus.

När kreditupplysning inhämtas har den omfrågade, det vill säga låntagaren, rätt att få en så kallad omfrågandekopia hem med Posten. De uppgifter som finns att läsa i den är de uppgifter som har lämnats ut till långivaren.

Upplysningscentralen

Antalet kreditupplysningsföretag i Sverige är för närvarande fem stycken och störst av dessa är Upplysningscentralen AB (UC AB). Denna aktör har varit med längst och har också automatiskt den största delen av marknadskakan, detta eftersom bolaget UC AB ägs gemensamt av alla de största bankerna i Sverige.

Upplysningscentralen kan leverera all tänkbar kreditinformation om såväl privatpersoner som företag. I registret finns dessutom varje enskild privatperson och juridisk person med. Dessa faktorer gör att även andra än just ägarbankerna vänder sig till UC.

Lån utan UC

Som sagt finns alternativ till Upplysningscentralen för en långivare eller annan presumtiv borgenär som behöver få ut kreditinformation. Det är därför korrekt att tala om att möjligheten att ta lån utan UC finns. Emellertid är det inte korrekt att säga att det går att ta lån utan kreditupplysning. En sådan måste nämligen alltid hämtas ut. Besök Smslånutanuc.se för att se alla kreditbolag som inte tar kreditupplysning genom Upplysningscentralen.

Utan UC – ingen garanti för lån

En tämligen utbredd uppfattning är att långivare som använder ett annat kreditupplysningsföretag än UC AB är mer “generösa” i sin långivning, särskilt vad gäller sökande som har en något sämre ekonomi. Det är en sanning med modifikation. Det är klart att de långivare som alltid vänder sig till UC för kreditinformation normalt är av det större slaget med en mer traditionell utlåning av privatlån samt lån med säkerhet. Dessa ställer förmodligen rent generellt större krav på låntagarna när det gäller inkomst, ordnad ekonomi, avsaknad av betalningsanmärkningar och liknande. Samtidigt går det inte att slå fast att majoriteten av långivarna som vänder sig till exempelvis Creditsafe eller Bisnode tar lättare på exempelvis betalningsanmärkningar.

Kort sagt ska vi säga att det inte alls finns någon garanti för att bli beviljad ett lån om man väljer ett kreditbolag eller finansbolag som inhämtar kreditinformation från en annan aktör än UC. Om du tidigare har ansökt om flera lån med kreditupplysning från UC kan det dock vara en fördel att undvika att långivaren får se den historiken, detta genom att kreditinformationen inhämtas från annat håll.

Comments on this entry are closed.