Ny tjänst hjälper Nordens småföretag & startups skaffa finansiering

Många drömmer om att starta eget företag, men utan rätt ekonomiska förutsättningar kan det vara svårt att få verksamheten i rullning. I denna intervju träffar vi Spexer AB:s grundare som berättar hur den senaste satsningen Nordiska Firmalån hjälper småbolag hitta bästa företagslånet och vad man bör tänka på när man söker finansiering.

Varför startades Nordiska Firmalån?

Det inte någon hemlighet att det ofta är svårt för företag att få tag i finansiering och det nödvändiga kapital som krävs för investeringar och tillväxt. Banker har under en längre tid valt att prioritera bolånekunder framför små och medelstora företag.

Just bristen på tillgängligt uppstarts- och investeringskapital kombinerat med svårigheten att få banklån, riskerar att hämma hungriga entreprenörer och innovatörer från att bygga företag och dra igång startups. Samtidigt händer mycket i branschen just nu, väldigt många nya långivare väljer att ge sig in i kampen om företagskunderna samtidigt som Fintech-branschen och nya tekniska system/lösningar håller på att förändra spelplanen.

Att fler finansieringsalternativ blir tillgängliga är i grunden positivt för företag, under förutsättning att det är lätt att jämföra lånevillkor med varandra. Det är här vi kommer in i bilden, Nordiska Firmalån samlar all information om ränta, krav, villkor, avgifter, omdömen och betyg på ett ställe. Tanken är att underlätta så mycket som möjligt för företag att hitta rätt finansieringsform och på sikt hjälpa till att pressa räntorna genom att konkurrensutsätta företagslån.  Situationen ser mer eller mindre likadan ut i våra grannländer, därför har ambitionen redan från början varit att bli den ledande jämförelsetjänsten för företagslån inte bara i Sverige utan i hela Norden.

3 tips när du söker företagsfinansiering

 1. Förbered dig minutiös innan du kontaktar banken.

  Riskerna med att ge banklån till företagare bedöms ofta som onödigt stora i förhållande till den potentiella vinsten som kan genereras. Därför är bankerna otroligt selektiva, när de väljer ut vem de vill låna ut pengar till.

  För att ge dig själv bästa möjliga förutsättningar att passera nålsögat, gäller det att lägga ner extra mycket tid och kraft på att skapa ett bra underlag med kalkyler, budget och affärsplan samt utforma en strategi som går ut på att övertala banktjänstemannen om att denna affärsverksamhet är värd att satsa på.

 2. Ta reda på om ni kan söka EU-bidrag eller få företagsstöd.

  Just nu pågår Horisont 2020 (engelska Horizion 2020), som är EU:s jättelika satsning på innovation, forskning, utveckling och företagande. Ett stort antal svenska forskningsprojekt, företag och startups har fått finansiering genom detta projekt. Hur är det med er företagsverksamhet, kanske uppfyller ni kriterierna för att kunna söka EU-finansiering? EU har även fortlöpande stödprogram inom exempelvis fiskerinäringen samt skogs- och lantbruk.

 3. God kreditvärdighet skapar bättre lånemöjligheter

I samband med alla låneansökningar görs alltid en kreditupplysning som hjälper långivare att bedöma kreditriskerna i samband med lånet. Denna kreditprövning ligger även till grund för vilken ränta som erbjuds, grundprincipen är ju bättre kreditvärdighet desto lägre ränta.

Att skapa och bibehålla en god kreditvärdighet är med andra ord viktigt för att kunna teckna företagslån med bra villkor. Det går faktiskt att påverka kreditvärdigheten en hel del genom att fatta rätt beslut, här kommer ett par förslag:

 • Beskatta företagsvinsten. Många företagare har fått lära sig att det gäller att hålla nere vinsten till varje pris för att minska skattetrycket. Paradoxalt nog kan detta leda till att bolaget senare får problem att växa, eftersom den beskattade vinsten är en faktor som vägs in när kreditvärdighet bedöms. Vill du förbättra kreditvärdigheten skall du se till att beskatta vinsten.
 • Undvik många kreditupplysningar hos UC. Upplysningscentralen är Sveriges största kreditupplysningsföretag och även den tjänst som storbankerna huvudsakligen använder sig av. Varje gång en ny finansiell förfrågan ställs eller ett avtal skall upprättas görs en slagning mot registret, men inte nog det, även antalet slagningar som gjort mot UC:s databas registreras och kan påverka kreditförmågan negativt.Om möjligheten finns kan det därför vara en god idé att söka företagslån utan UC genom en kreditgivare som istället använder exempelvis Bisnode, Creditsafe, Decidas eller Soliditet.
 • Leasa eller köp på avbetalning. Istället för att binda upp företagets tillgångar i dyra maskiner, kan det faktiskt vara taktiskt att leasa maskiner och utrustning för att behålla likviditeten och ett gott kassaflöde.

Hitta rätt finansiering – vilka alternativ finns det?

Banklån är det naturliga förhandsvalet och det är fortfarande så att de absolut flesta företagen tecknar låneavtal genom deras ordinarie företagsbank. Före ansökan kan upprättas, behöver normalt en företagsledare eller annan behörig person skicka en intresseanmälan till banken och därefter bestäms en tid för ett fysiskt möte. Det är oftast svårt för startups och småföretag att få banklån.

Checkkredit är ett mellanting mellan ett banklån och ett kreditkort, där företagskunden endast betalar för den del av krediten som belastas. Storleken på kreditutrymmet beviljas utifrån omsättning och vinstmarginaler.

EU-finansiering omfattar en myriad av olika bankgarantier, bidrag, finansieringsupplägg, stödprogram, osv. För att kunna dra nytta av olika sorters EU-finansiering behöver företaget vara bildat och drivas i ett EU/EES-land och i regel uppfylla ett antal specifika kriterier.

Factoring gör det möjligt att sälja eller belåna obetalda fakturor (kundfodringar). Detta finansieringsalternativ kan användas återkommande eller vid tillfälliga behov. Fördelen med factoring framför osäkra lån är att fakturorna ligger som säkerhet för skulden, vilket minskar risken både för företagaren och för kreditgivaren.

Företagslån utan säkerhet är den vanligaste låneformen online, ansökan upprättas digital med hjälp av BankID. Både nystartade och väletablera enskilda firmor, aktiebolag och handelsbolag kan söka denna lånetyp. Krav och villkor varierar beroende på långivare, men i regel krävs det att en eller flera ägare eller styrelseledarmöter går i personlig borgen för lånet.

P2P-lån eller P2B/B2B-lån som de heter när företag är inblandade, är crowdfunding-baserade finansieringslösningar där flera enskilda privatpersoner eller företagare går samman för att gemensamt finansiera projekt. I Sverige förekommer crowdlending inom den kommersiella sfären främst kopplat till fastighetsprojekt, men i både Danmark och Finland sker även mycket annan företagsfinansiering via crowdfunding-plattformar.

Progress-mikrolån, en typ av subventionerade mikrokrediter där EU gått in och gett långivare garantier (löfte om delade kreditrisker) samt tillhandahållit utlåningsbart kapital.  Progress-mikrolån kan uppgå till maximalt 25 000 euro (ca 250 000 sek) och går att söka av den som vill bli egenföretagare eller önskar vidareutveckla ett mikroföretag med färre än tio anställda.


Kort om grundaren

Fredrik heter jag och är en vanlig småföretagare som blev en del av företagar- och IT-svängen mest av slump. Hade precis avslutat en utbildning och insåg tidigt att detta inte var en karriär för mig. Istället startade jag ett eget företag som under ett par år drevs som enskild firma kombinerat med lite extra arbete.

Sedan aktiebolaget Spexer bildades 2014, har finansbranschen varit ett fokusområde, men just företagare och dess villkor ligger mig varmt om hjärtat, därför är detta projekt extra roligt att hålla på med.

Börja skapa Passiva Inkomster gratis hos Avanza!

Genom att skaffa ett gratis aktiekonto hos Avanza kan du redan idag börja bygga en portfölj som ger passiva inkomster.

Skapa Passiva Inkomster!

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: